Sistem Entegrasyon Çözümleri System Integration Solutions

Sistem Entegrasyon Çözümleri System Integration Solutions

➢Proje yönetimi

➢Sözleşme yönetimi

➢Dizayn ve mühendislik yönetimi

➢Tedarik zinciri yönetimi

➢Saha ve montaj yönetimi

➢Bakım ve işletme faaliyetleri

➢Project management

➢Contract management

➢Design and engineering management

➢Supply chain management

➢Site and installation management

➢Maintenance and operation