Hakkımızda About Us

Hakkımızda About Us

➢ Ulaşım sistemleri gerek şehir içi gerek şehirler arası ulaşımı en üst düzeyde güvenli ve pratik olarak gerçekleştirmek üzere tasarlanmaktadır. Bu amaçla tesis edilen raylı sistemler, ekonomik oluşu, çevreye duyarlılığı ve hızlı olması ile tercih edilmektedir.

➢ Armco, uluslararası demiryolu pazarında, elektromekanik sistemlerin projelendirilmesi, tedariği, montajı, test ve devreye alınması, bakım hizmetlerinin idame edilmesi faaliyetlerini başarıyla gerçekleştirerek, yerli katma değeri ile proje üretmeyi hedefleyen, farklı alt yükleniciler ve tedarikçilerden kaynaklanabilecek entegrasyon darboğazlarını aşıp, sürdürülebilir taşımacılık sistemlerinin tedarikçisi ve demiryolu sinyalizasyon çalışmalarının önemli bir çözüm ortağıdır.

➢ Armco, faaliyet gösterdiği coğrafyalarda ulusal ve uluslararası standartlara uygun demiryolu elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon sistemleri alanında anahtar teslim çözümler sunmaktadır.

➢ Armco, sistem mühendisliği kavramını köprü olarak kullanarak raylı sistem işletmecilerinin değişik gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik modellerinin oluşturulmasında proje yönetimi prensiplerine uygun en optimum çözümlere ulaşmakta uzmandır.

➢ Transport systems are designed to ensure the most practical and safest way of both intra-city and inter-city transportation to the utmost degree. Rail systems, installed to serve this very purpose, are mostly preferred for their affordability, environmental awareness and speed.

➢ Armco is a major solution partner, who is capable of successfully projecting, supplying, installing, testing and commissioning electromechanical systems, conducting maintenance services, with an aim to produce projects of local added value while clearing integration bottlenecks that may arise from different sub contractors and suppliers as a supplier of sustainable transportation systems and railway signalization in international railway market.

➢ Armco provides turnkey solutions in railway electrification, signalization and telecommunication systems in full compliance with national and international standards in its active geographies.

➢ Armco utilizes system engineering as a bridge in creating models to fulfill various requirements of rail system operators in accordance with project management principles and thus, stands as an expert in finding the optimum solution.