Başkentray Sinyalizasyon Projesi Başkentray Signalization Project

Başkentray Sinyalizasyon Projesi Başkentray Signalization Project

Proje kapsamında 36 km hat uzunluğu,150 km ray uzunluğu ve 24 İstasyona yönelik sinyalizasyon ve telekomünikasyon sistemi yer almaktadır. ETCS L1 ve L2 tren koruma sistemlerine sahip olacak proje kapsamında lokal ATS sistemi de yer almaktadır. Ayrıca proje kapsamında SDH alt yapısı ve GSMR ve Telefon Santral haberleşme sistemleri yer almaktadır.

Tren trafiği Hızlı Tren, Banliyö trenleri ve konvansiyonel trenlerden oluşan hat üzerinde 2 adet hızlı tren hattı, 2 adet banliyö hattı ve Ankara Sincan arasında 2 adet konvansiyonel hattan oluşmaktadır.

Proje kapsamında Anklaşman, CTC ve ETCS, THALES sistemleri olup yol boyu ekipmanlar, enerji ve haberleşme ekipmanların temini, montajı ve devreye alma işlemleri yapılmıştır.

Hat açılmadan önce 15 milyon kişi/yıl olan taşıma kapasitesi hat açıldıktan sonra 60 milyon kişi/yıl olacaktır.

Ankara Sincan arası 17,5 km 5 hat+6,5 km 6 hat

Ankara Kayaş arası 12 km 4 hat

Within the framework of the project, a signalling and telecommunication system for a 36 km line, 150 km rail and 24 stations is included. Local ATS system is also included in the project that will have ETCS L1 and L2 train protection systems. In addition, the SDH infrastructure, GSMR and telephone switchboard communication systems is available within the project.

The line with a train traffic for high speed train, commuter trains and conventional trains will be composed of 2 high-speed tracks, 2 tracks for commuter and 2 conventional tracks on Ankara-Sincan section.

Within the scope of the project, the interlocking, CTC and ETCS systems are THALES systems and the supply, installation and commissioning works of the trackside equipment and energy and communication equipment have been made.

The transport capacity of the line, which was 15 million pax/year, will become 60 million pax/year after the inauguration of the line.

Ankara-Sincan section: 17.5 km - 5 tacks + 6.5 km - 6 tracks

Ankara-Kayaş section: 12 km - 4 tracks