Isparta-Burdur-Denizli Projesi Isparta-Burdur-Denizli Project 

Isparta-Burdur-Denizli Projesi Isparta-Burdur-Denizli Project 

Isparta – Burdur – Denizli arasında 21 istasyonun bulunduğu, 234 km uzunluğundaki demiryolu hat kesiminde 160 km/saate (dahil) kadar olan tren hızlarında sinyalizasyon ve telekomünikasyon sistemlerini TÜBİTAK-BİLGEM anklaşmanı kullanarak kurulması ve yapılması işidir.

Tüm hatlarda çift yönlü yol boyu sinyalleri, teknik binalar ve monoblok beton köşkler, enerji temini, dağıtımı ve KGK (Kesintisiz Güç Kaynaklan) sistemleri, ray devreleri ve alt sistemleri, otomatik tren durdurma sistemleri ve alt sistemleri, Hemzemin geçit koruma sistemleri ve alt sistemleri, makas motorları ve makas ısıtma sistemleri, telekomünikasyon Sistemleri ve Alt Sistemleri gerçekleştirilecektir. Kaklık ve Gümüşgün İstasyonlarında Lokal Kumanda Masaları, Dinar ve Burdur istasyonlarında Bölgesel Kumanda Masaları kurulacaktır

Projede yerli mühendislik, çözüm ve malzeme kaynak kullanılması planlanmaktadır. Bu doğrultuda ARGE merkezi ve mühendislik çalışmalarına başlanılmıştır.

The project is the installation of signalling and telecommunication systems on a 234 km-railway line section on Isparta – Burdur – Denizli route that has 21 stations and is suitable for speeds up to 160 km/h (included) by using TÜBİTAK-BİLGEM interlocking system.

Bi-directional trackside signals, technical buildings and monoblock concrete kiosks, power supply, power distribution and UPS (uninterruptable power supply) systems, track circuits and sub-systems, automatic train stop systems and sub-systems, level-crossing protection systems sub-systems, point machines and point heating systems, telecommunication systems and sub-systems will be installed through the whole line. Local Control Desks on Kaklık and Gümüşgün Stations and Regional Control Desks on Dinar and Burdur Stations will be installed.

Within the scope of the project, domestic resources for engineering, solutions and materials are planned to be used. Accordingly, the studies for R&D centre and engineering works have be launched.