Kayseri Kuzey Geçiş Projesi Kayseri Northern Transit Project

Kayseri Kuzey Geçiş Projesi Kayseri Northern Transit Project

Proje kapsamında 60 KM ray uzunluğu ve 26 KM hat uzunluğu yer almaktadır.

3 Adet Lokal Masa ve Ankara -Sivas arasını kontrol eden bir kontrol merkezi yenileme işi de ayrıca proje kapsamında yer almaktadır.

Proje de anklaşman ve CTC gibi ana sistemler için Alstom Sistemi kullanılırken diğer ekipmanlar yerli ve milli sistem entegrasyon kabiliyetleri ile devreye alınmış ve proje dahilinde ATS Sistemleri, Haberleşme Sistemleri, Enerji Ekipmanları ve Yol Boyu Ekipmanlar temin edilmiştir.

Within the project, 26 km track with a rail length of 60 km is available.

Renewal of 3 local desks and control centre for Ankara -Sivas section is also included within the project.

Alstom System was used in the project for the main systems such as interlocking and CTC, and the other equipment was commissioned by domestic and national integration capabilities. Also, the ATS Systems, Communication Systems, Energy Equipment and Trackside Equipment was supplied within the project.