Malatya Hekimhan Sayding Projesi Malatya Hekimhan Siding Project

Malatya Hekimhan Sayding Projesi Malatya Hekimhan Siding Project

Proje kapsamında ana hat üzerinde yer alan bir iltisak hattının sayding e dönüştürülmesi ve bu doğrultuda yer alan makasların uzaktan kumandalı hale getirilmesi işi yer almaktadır. Proje kapsamında ISKRA röleli anklaşman sistemi ve Malatya CTC güncellenmesi gerçekleştirilmiştir.

Proje teknoloji transferi ve yerli kaynak kullanımı ile maliyet ve zaman etkin bir şekilde dünyadaki örneklerine nazaran hızlı ve etkin bir biçimde tamamlanmaktadır.

The works of transforming the branch line on the mainline into a siding and accordingly making the switches remote controlled are included within the scope of the project. Installation of ISKRA relay interlocking system and update of Malatya CTC were carried out within the project.

With the technology transfer and use of domestic resources, the project has been completed rapidly and more effectively and in a cost- and time-efficient way than the equivalents in the world.